Công đức vô lượng – Chương 72

Chương 72: Tác dụng của lực tín ngưỡng

Edit: Thanh Thạch

Lăng Thanh Vân vốn nghĩ rằng lần này Đỗ Dã đàm phán với Tề Triệt cũng sẽ nhanh chóng kết thúc như lần trước, không ngờ sang đến hôm sau, người hai bên vẫn còn đang đàm phán. Hơn nữa phía HN còn có thêm mấy người tới, không biết là tới trợ trận hay bởi vì việc này can hệ trọng đại.

Kỳ thật, vũ khí công nghệ cao vẫn hơn xa người tiến hoá, nhưng dưới tình huống tang thi phủ đầy toàn bộ địa cầu, không thể vì muốn tang thi chết hết mà làm hại hoàn cảnh trái đất biến xấu đúng không?

Hơn nữa, kỳ thật hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy tang thi xuất hiện là do ông trời đang trừng phạt con người – con người phá hoại hệ sinh thái của địa cầu, khiến vô số giống loài tuyệt chủng, vì thế ông trời liền tự mình ra tay diệt nhân loại!

Tiếp tục đọc